.
 
м.Харків, вул. Зубарєва, 29
ВСТУП ДО ШКОЛИ 

 

 
Для зарахування дитини до 1 класу батькам чи особам, які їх замінюють, слід подати такі документи:
заяву на ім'я директора;
копію свідоцтва про народження дитини;
медичну картку встановленого зразка.
 
До спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів прийом дітей здійснюється незалежно від території обслуговування.
Територія обслуговування Харківської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області:                                         -вул.О.Зубарева б. №20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43;                                           вул. С.Грицевця б. №27, 33,33а, 35, 37, 45, 47, 49, 51, 51а

 

Прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом МОН 19.06.2003 р. N 389; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. за N 547/7868.
Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти Адміністрації Орджонікідзевського району.
Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
Не дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини в початкових класах за чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Спілкування з дитиною має проводити вчитель початкових класів та психолог у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.
Оскільки навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готовність до систематичного навчання визначається взаємозв'язаними компонентами: фізичною готовністю (станом здоров'я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.
Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.
Особистісна готовність характеризує уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі, запас її знань, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність й ініціативу, розвиток потреби у спілкуванні, вміння встановити контакт з однолітками і дорослими.
Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам'ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.
Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та виховання у процесі навчання після зарахування до 1 класу.
 
НАПРЯМИ ЗАВДАНЬ КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Перевірка концентрації уваги
2. Вправи на спостережливість
3. Вправи на визначення зайвого предмета
4. Перевірка розвитку мовленнєвого апарату
5. Вправи на пошук аналогів
 
ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ
І.Загальні питання для встановлення контакту та вивчення кругозору дитини:
- Як тебе звуть?
- Скільки тобі років? Коли в тебе день народження?
- Хто з тобою сьогодні прийшов?
- Де ти живеш? Назви свою домашню адресу.
ІІ. Вивчення розумових здібностей
1. Коректурна проба
2. Малюнок людини
3. Кількісні уявлення
4. Виключення 4-го зайвого
5. Синтез слів із звуків
6. Розповідь за малюнком
7. Мотиваційна готовність
Організація конкурсу
1. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального року з 1 по 20 червня.
2. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання з 15 по 25 серпня.

 

У разі виникнення запитань звертайтесь, будь ласка, до заступника директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня Гвоздик Ольги Антонівни, кабінет № 217 (ІІ поверх), телефон 397-04-92.