.
 
м.Харків, вул. Зубарєва, 29

Робота з обдарованими

«З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове, чого ще не було, щось первозданне і неповторне. Обов’язок кожного – знати і не забувати, що він у світі єдиний у своїй якості і що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як він, адже якби вже був такий, як він, то не було б необхідності в ньому самому» артін Бубер)

                                          

Обдарованість дитини... Що це таке? Можливо, це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен учитель часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”. Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання.

Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані школи чи програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу.

Завдання школи — підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.           

Якими є обдаровані діти?

• Мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості.

• Мають активну пізнавальну потребу, що домінує.

• Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.

У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.

Мета роботи з обдарованими дітьми - виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?

• Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.

• Орієнтація на потреби дитини.

• Максимальне розширення кола інтересів.

• Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.

• Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

1.Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.

2.Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.

3.Стимулювати пізнавальні здібності учнів.

4.Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.

5.Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу.

6.Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно.

Форми роботи вчителя-предметника з обдарованими дітьми

1. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час.

2. Індивідуальна й диференційована робота.

3. Ділові гри, інтерактивні методи навчання.

4. Участь у конкурсах різних рівнів.

5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів.

Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості.

Структура роботи з обдарованими учнями Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області

Загальна організаційна структура роботи з обдарованими дітьми

/Files/images/qqw.JPG