.
 
м.Харків, вул. Зубарєва, 29

Виховна робота

Виховна тема школи: "Виховання морально і фізично здорової особистості  в умовах гуманізації та соціалізації освіти"

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.
Пріоритетним у виховній роботі школи є:
реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
залучення молоді до національної та світової культури;
збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності. 
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.