.
 
м.Харків, вул. Зубарєва, 29

Правова освіта та виховання

Правове виховання

Система правової освіти та виховання в навчальному закладі – це складна динамічна, залежна від економічних, політичних і соціальних чинників модель реалізації основних напрямків діяльності школи, що вимагає взаємообумовленості та взаємозв’язку елементів правоосвітнього та правовиховного процесів, передбачає широке коло й активну позицію всіх задіяних суб’єктів, здійснюючи позитивний вплив на них; покликана створити умови для розвитку правового мислення в учнів і забезпечити цілеспрямоване формування в дітей звички діяти відповідно до закону.

     

       Систему складають такі елементи:

 

 

- суб’єкти, що здійснюють правоосвітню та правовиховну діяльність;
 - суб’єкти (вихованці), активно залучені до процесу навчання та виховання;
 - сукупність правоосвітніх та правовиховних стандартів, способів, засобів і механізму досягнення мети.

 

     Правова освіта та виховання – це важливий соціальний канал, який дає можливість прищеплювати громадянам правові знання. Слід враховувати, що формування цих знань відбувається не лише в процесі спеціальної організованої свідомої освітньої та виховної діяльності, але й під впливом різноманітних об’єктивних факторів соціальних дій. Через це слід розрізняти поняття «правова освіта та виховання» і «правове формування особистості».
    Головним завданням реалізації системи безперервної правової освіти та виховання є добір методів, які здатні підтримати в усіх учнів допитливість і тягу до навчання. Система передбачає широке застосування інтерактивної технології, а також вимагає позаурочної навчальної практики та виховних дій.
     Система безперервної правової освіти функціонує для створення психолого-педагогічних умов формування в кожного учня морально-правових знань, необхідних в повсякденному житті, вироблення вміння захищати свої права і законні інтереси, а також права й інтереси інших осіб; удосконалення навичок правомірної поведінки, здійснення ранньої профілактики, перевиховання учнів, схильних до правопорушень.
Система безперервної правової освіти охоплює контингент дітей від молодшого шкільного віку до випускників школи й тісно поєднана з процесом виховання. Вона включає, насамперед, такі етапи:
· правова освіта і виховання учнів, робота з їхніми батьками;
· вивчення правових курсів в 9-11 класах, факультативів та курсів за вибором з правознавства;
. робота гуртків з правознавства;
· робота з правового виховання батьків учнів.
       Функціонування  системи безперервної правової освіти      забезпечується:
1. Вчителем правознавства.
2. Класними керівниками  1-4 класів.
3. Класними керівниками 5-11 класів.
4. Вчителями-предметниками.
5. Радою школи.
6. Учнівським самоврядуванням "Юність".
7. Учнями-активістами, які ведуть правоохоронну роботу.
     В основу функціонування системи безперервної правової освіти покладено:
· концепцію безперервної правової освіти і виховання;
· програми навчальних правових курсів;
· річний план роботи школи;
· правила внутрішнього трудового розпорядку;
· правила для учнів ХСШ №85;
· Статут навчального закладу;
· Положення про учнівське самоврядування "Юність".
     Забезпечення функціонування безперервної правової освіти — це один з головних напрямків роботи школи. А для кожного учня — фундамент його свідомого життя.