.
 
м.Харків, вул. Зубарєва, 29

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педагогічна праця - це творчість, наближена до наукового дослідження.                                             В.О.Сухомлинський

Структура методичної роботи Харківської спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради  Харківської області

  

  Методична робота з педагогічними працівниками навчального закладу спрямована на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає індивідуальну та колективну діяльність щодо впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду.

    Єдина методична тема, над якою працює колектив:  "Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес з метою формування основних  учнівських компетентностей".

 Основні напрями в роботі над методичною проблемою:

 • вивчення нормативно-правової бази; оволодіння методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмета, забезпечення рівня освіти відповідно до державних вимог і стандартів;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів; впровадження результатів наукових досліджень, які сприяють індивідуальному розвитку кожної дитини;
 • вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу, запровадження сучасних методичних виявлень обдарованих дітей;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;
 • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
 • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • забезпечення якісного впровадження системи спеціалізованої підготовки у профільних класах, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання та наступність між загальною і професійною освітою та вищою школою.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:
- Методична рада;
- МО учителів початкових класів (кер. Бабіч Т.О.);
- МО учителів фізико-математичних дисциплін (кер. Яковенко Н.В.);
- МО учителів філологічних дисциплін (кер. Чернятьєва С.Г.);
- МО учителів іноземних  мов (кер. Кузнєцова Л.Є.);
- МО учителів природничих дисциплін (кер.  Гаврилюк Л.В.);
- МО учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (кер. Коніщева С.Є.);
- МО учителів художньо-естетичних дисциплін, фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни» (кер. Васильєв К.О.);
- МО класних керівників (кер. Булавіна О.Є.)

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:
- результати навчально-виховної роботи:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
- аналіз стану викладання предметів:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- використання інноваційних технологій, їх ефективність;
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
- стан позакласної роботи вчителів з предметів;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
- аналіз роботи за рік та перспективне планування.

На базі школи працюють творчі групи:

 • вчителів початкових класів по розробці конспектів уроків, методичних    порад учителям математики в системі розвивального навчання;
 • вчителів англійської мови, працюючих за темою: «Нестандартні методи навчання та форми проведення уроків англійської мови».

Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:
1) Самоосвіта педагогічних працівників ;
2) Атестація і творчі звіти педагогів :
3) Курси підвищення кваліфікації вчителів ;
4) Семінари-практикуми (районні та шкільні);
5) Конкурс "Учитель року”;
6) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7) Участь у роботі предметних декад, методичних нарад;
8) Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів та МАН;
9) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально- виховної роботи.
10). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.